Afsnit 190: Rise and shine!

Det er urimeligt tidligt her søndag morgen, men Eskapisterne er friske og klar til optagelse. Casper bryder alle sociale kodekser og ankommer ikke til aftalt tid – men flere minutter for tidligt. Christian og Jimi er begge store tilhængere af tidsoptimering, så de ligger og sover da det ringer på døren. Og det er der en rigtig god grund til…

Vi har spillet V Rising, Star Trek (2013), Bad News og Dorfromantik og spillet videre på Warhammmer 40K: Chaosgate – Daemonhunters

Leave a Reply